Archief van de gemeente

Informatie uit de archieven van de gemeente.

Archiefstukken die ouder zijn dan 20 jaar

De informatie in de archieven van de gemeente welke ouder zijn dan 20 jaar, is voor iedere burger openbaar (behoudens privacygevoelige gegevens die van openbaarheid zijn uitgezonderd). De openbare archieven zijn ontsloten door middel van voor iedereen toegankelijke archiefinventarissen. Deze "oude" archieven van de gemeente Rozendaal zijn ondergebracht bij:
Het Gelders Archief,
Westervoortsedijk 67-D te Arnhem,
(tel. 026-3521600).
website: www.geldersarchief.nl

Archiefstukken die jonger zijn dan 20 jaar

Wilt u informatie uit het gemeentelijk archief die jonger is dan 20 jaar, dan dient u hiervoor een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders,op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het neemt een besluit over de inwilliging van het verzoek. Tegen een besluit op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is bezwaar en beroep mogelijk.

Aanvraag

Iedereen kan informatie uit de archieven aanvragen

Kosten 2020

Bij de gemeente: Wanneer voor het inwilligen van het verzoek om informatie veel speurwerk nodig is wordt voor dit "doen van nasporingen" volgens de legesverordening voor ieder daaraan besteed kwartier een bedrag in rekening gebracht van € 18,-. Voor verstrekte kopieën wordt een bedrag in rekening gebracht van € 0,25 per pagina. Voor verstrekte kopieën in kleur wordt een bedrag in rekening gebracht van € 0,50 per pagina. Bij het Gelders Archief: In principe kan iedereen kosteloos terecht bij het Gelders Archief. Voor speciale diensten en voor kopieen worden kosten in rekening gebracht.

Informatie

Voor meer informatie kunt u via het algemene telefoonnummer 026 - 38 43 666 terecht bij de heer Stapersma of de heer Slangewal.