Asbest

Asbest (niet bedrijfsmatig) kan in dubbel plastic en voldoende dichtgeplakt worden aangeboden op de gemeentewerf op de laatste zaterdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur.

Voorwaarden

Het verpakte asbest moet u zelf in de container leggen, de pakketten moeten hanteerbaar zijn, maximaal 1m2  en mogen maximaal 12 kg wegen. Grotere hoeveelheden asbest dienen te worden afgevoerd door een erkend bedrijf. Informatie kunt u inwinnen de speciale asbestlijn, tel.: 0800 - 02 26 511 of bij een erkend afvalinzamelbedrijf.

Informatie

Informatie kan worden verkregen bij dhr. H. Jacobsen, adviseur Openbare werken, tel.: 026 - 38 43 675