Afvalstromen

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om bepaalde soorten afval die huishoudens creëren in te zamelen. Zo ook in de gemeente Rozendaal.

We onderscheiden fijn huishoudelijk afval en grof huishoudelijk afval. Het fijn huishoudelijk afval wordt aan huis opgehaald of kunt u deponeren in een verzamelcontainer. Grof huishoudelijk afval wordt één keer in de maand huis-aan-huis opgehaald of kunt u zelf door een erkend bedrijf laten inzamelen (op eigen kosten). Hieronder leest u per afvalsoort wat het is en hoe u het kunt (laten) verwijderen. 

Recyclebaar fijn huishoudelijk afval

Niet recyclebaar fijn huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval en overige stromen